Nezisková organizace

 

Společně s HryKvám se prolíná nezisková organizace Hravý klaun junior, z.s.

Hlavní činnosti spolku je společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání

Poslání spolku zejména:

  •  Sportovní aktivity pro děti a dospělé, 
  •  Kulturní akce pro obce, města, školy atd., 
  •  Reklamní akce, 
  •  Finanční gramotnost- formou hry, 
  •  Hudební podpora dětí- hra na hudební nástroje, zpěv, 
  •  Ruční výroba - umělecká podpora dětí, 
  •  Soulad s přírodou - nauka dětí- zdravý životní styl, 
  •  volnočasové aktivity,
  •  podpora všestranného, zejména pracovního uplatnění zdravotně či sociálně znevýhodněných osob nebo osob znevýhodněných na trhu práce.

Další informace k hlavní nebo vedlejší činnosti je ustanoveno ve stanovách spolku - informace o spolku

 

Spolek se účastnil několika dotačních programů:

 

Dotační projekt-Dětský klub 2018-2020

V této dotační výzvě jsme pro děti zajišťovali odpolední volnočasové aktivity formou "družiny", kde jsme se dětem věnovali jednotlivě. 

Projekt byl realizován na půdě základní školy TG Masaryka ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Během toho jsme zkoumali, co děti baví, ale co taky ne. Je totiž těžké upoutat pozornost dítěte na celé odpoledne, a to ještě po absolvování školního dne. 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. 

Dotační projekt-Příměstské tábory pro Pobeskydí 2020-2022

Tento projekt vznikl na základě projektu dětský klub, neboť jeho součástí bylo uspořádání příměstského táboru. Tato forma trávení volného času s dětmi se nám zalíbila, proto jsme se zúčastnili i tohoto projektu.

Projekt měl podpořit zaměstnanost rodičů, kteří mohli své děti umístnit na náš tábor, aby nebyli omezeni z pracovní činnosti. 

Tábory jsme provozovali ve 3 obcích - Dobrá, Krásná a Pražmo

V táborech chceme pokračovat i po skončení projektu, protože nás to baví a můžeme dětem ukázat různé formy, jak trávit volný čas bez počítače a či jiné techniky. 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

evropská unie, projekt, dotace, spolufinancováno

 

Dotační projekt-Mladí farmáři poznávají Moravskoslezský kraj 2020

Tento projekt jsme měli schválený pro 2. stupeň základní školy, avšak Covidová doba nám zabránila projekt uskutečnit, jak byl zprvu naplánovaný. 

Projekt jsme ale využili pro děti, které se účastnily našich příměstských táborů, se kterými jsme absolvovali hned několik farem v našem okolí.

Na farmách se děti dozvěděli různé informace o procesu výroby mléčných výrobků, ale taky výrobu přesnídávek z čerstvého ovoce a sami si třeba vyzkoušeli, jak se vyrábí sýrové nitě. 

Projekt byl spolufinancován Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezský kraj, dotace

dotace

dotace, evropská unie, projekt

Nyní pracujeme na těchto projektech:

 

dotace, evropská unie, zaměstnanost

Výzva „Podpora Sociálního podnikání“, č. 03_22_024

Žádost podaná, čekáme na výsledek schválení či neschválení. 

Chceme vytvořit možnost zaměstnání znevýhodněným osobám, a to především osoby nezaměstnané a starší 55 let, ženy samoživitelky nebo nezaměstnané po mateřské dovolené, osoby začleněné zpět do života po výkonu trestu odnětí svobody za lehčí přečiny. Osoby, které pečují o hendikepovaného člověka a nemohou vykonávat normální zaměstnaní (možnost kratší pracovní doby) a dále uvidíme koho nám cesta přivane. 

Řemeslné dílny nám dávají smysl a vytvoření lokálních výrobku podpoříme nejen osoby, které se na výrobě budou podílet, ale také místní podnikatele, od kterých chceme odebírat materiál.